คำถามที่ถามบ่อย เว็บไซต์สำเร็จรูปกับการจดโดเมนเนม -domain name

 

คำถามที่ถามบ่อย : การจดโดเมนเนม

แนะนำการจดโดเมน โดยคุณจะได้ทราบถึง กฎเกณฑ์ในการจดทะเบียนโดเมนเนม,วิธีตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนเนมที่เราจดทะเบียนไว้ ,ประเภทโดเมนเนมที่ เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC รับจดโดเมน ,เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC มีโปรโมชั่นฟรีโดเมนเนม ,ค่าใช้จ่ายและค่าบริการในการจดโดเมนอย่างเดียว,เอกสารประกอบการจดโดเมน,การแก้ไขโดเมน, การต่ออายุโดเมน, การย้ายโดเมน ,การเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน (domain registrar),การรักษาความปลอดภัยของโดเมน, การป้องกันโดเมน ถูกขโมย ถูกย้ายโดเมน หรือเปลี่ยนเจ้าของโดเมน และการทำ Registrar-Lock ให้กับโดเมนเนม

นอกจากนี้ เราได้รวบรวมคำถามที่ผู้ใช้สอบถามกันบ่อยๆ เช่น คำถามเกี่ยวกับ เว็บไซต์สำเร็จรูปธุรกิจ ,เว็บไซต์สำเร็จรูปสำหรับเปิดร้านออนไลน์ คำถามเกี่ยวกับการจดโดเมน, เว็บโฮสติ้ง /Web hosting, การชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน (Billing FAQ), วิธีการ Set up ใช้งานอีเมล์ (POP3 หรือ Web mail) ซึ่งคุณสามารถเรียกดูโดยคลิ๊กที่คำถามค่ะ

 

โดเมนเนม คือชื่อของเว็บไซต์

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของ โดเมนเนม "เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com" หมายถึง คุณกำลังเรียกดูข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ http://www.เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com ซึ่ง 'เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com' คือ โดเมน ซึ่งบริษัท อีคอมสยาม ดอทอคม จำกัด ได้ จดโดเมนนี้ไว้

การจดโดเมน หรือ การจะได้เป็นเจ้าของโดเมน โดยจดโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมน คือผู้ให้บริการจดโดเมน ซึ่งมีหน่วยงานที่เรารู้จักกันในนาม ICANN

จดโดเมน   ซึ่งเมื่อคุณจดโดเมน และมีหมายเลขไอพี หรือ IP ของเว็บโฮสติ้ง /web hosting หรือพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และอีเมล์

ในปัจุจุบัน มีการให้บริการ จดโดเมนหลายประเภท เช่น จดโดเมน .com, จดโดเมนภาษาไทย .com,จดโดเมน .co.th สำหรับบริษัท องค์กรธุรกิจ, จดโดเมน .ac.th สำหรับสถานศึกษา, จดโดเมน .in.th สำหรับบุคคลทั่วไป หรือองค์กร ตลอดจนการจดโดเมน .or.th สำหรับองค์กรต่างๆ
 

คุณสามารถจดโดเมนเนม โดยมีกฎเกณฑ์การจดโดเมนดังนี้ โดเมนเนมจะต้องเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข หรือ เครื่องหมาย - เท่านั้น (or hyphens (-) )
ไม่สามารถใช้ - ในตำแหน่งเริ่มต้นของโดเมน หรือ ใช้ในตำแหน่งสุดท้ายของโดเมน

จำนวนตัวอักษรสำหรับจดโดเมน ตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 63 ตัวอักษร สำหรับแต่ละโดเมน โดยไม่รวมกับ extension ของโดเนม (ไม่รวมกับ .com, .net, .org) หมายถึงโดเมนที่มีเพียง 1 ตัวอักษรจะไม่อนุญาติให้จดโดเมนได้

กรณีจดโดเมน .org จะต้องใช้ 3 ตัวอักษรขึ้นไป (โดยไม่รวม extention ของโดเมนเนม เช่น .com, .net, .org)

เราสามารถตรวจสอบสิทธิในการเป็นเจ้าของโดเมน ได้จาก [Whois] : และสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการจัดการโดเมน ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน กับระบบข้อมูลของ Registrar ซึ่งตัวแทนจดโดเมน ของ registrar จะให้ User/ password ในการจัดการโดเมนแก่คุณ

โดเมนเนม ที่เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC บริการจดโดเมนคือ โดเมนเนม .com .net, .org, biz, info .tv และ บริการจดโดเมนภาษาไทย สำหรับ โดเมน .com .net, .org, biz, info .tv

นอกจากนี้ยังรับจดโดเมน .TH
จดโดเมน .co.th สำหรับองค์กรเอกชน
จดโดเมน.in.th สำหรับองค์กร หรือบุคคลทั่วไป
จดโดเมน.ac.th สำหรับสถาบันการศึกษา
จดโดเมน.or.th องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC มีโปรโมชั่นฟรีโดเมนเนม .com .net, .org, biz, info อยู่ในทุกแพคเกจเรียบร้อยแล้วค่ะ

ค่าใช้จ่ายและค่าบริการในการจดโดเมน

ขึ้นอยู่กับประเภทโดเมนเนม ทีคุณจดโดเมนค่ะ จดโดเมน .com .net .org, biz, .info มีค่าบริการจดโดเมน 490 บาทต่อปี ซึ่งคุณสามารถจดโดเมนระยะเวลาครอบคลุม ได้ตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 10 ปี

จดโดเมนภาษาไทย .com .net .org, biz, .info มีค่าบริการจดโดเมนภาษาไทย 490 บาทต่อปี
จดโดเมน .co.th จดโดเมน .ac.th และ .or.th ,in.th มีค่าบริการจดโดเมน 800 บาท ต่อปี และ 1,500 บาท ต่อ 2 ปี

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ

 

เอกสารประกอบการจดโดเมน .com

ในการจดโดเมนจดโดเมน .com .net .org ไม่ต้องใช้เอกสารใด คุณสามารถ จดโดเมน .com แบบ online ได้ที่นี่ค่ะ หรือ กรอก แบบฟอร์มการจดโดเมนได้ที่นี่ค่ะ

จดโดเมนแบบออนไลน์   ฟอร์มการจดโดเมน


จดโดเมน .co.th

ใช้เอกสารประกอบการจดโดเมน อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
- ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401) หรือ
- หนังสือรับรองบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ
- ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ
- ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 09) หรือ
- ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย

เอกสารประกอบการจดโดเมน .co.th

จดโดเมน .in.th


- สำหรับองค์กร ใช้เอกสารเหมือนกับ .co.th
- สำหรับส่วนบุคคล ใช้บัตรประชาชน, ใบอนุญาติขับขี่ หรือ Passport (มีลายเซนต์รับรองเอกสาร)

เอกสารประกอบการจดโดเมน .in.th

จดโดเมน .ac.th


- หนังสือจดทะเบียน สถาบันการศึกษา หรือองค์กร

เอกสารประกอบการจดโดเมน .ac.th

จดโดเมน .or.th


- หนังสือจัดตั้งองค์กร เช่น หนังสือจัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น

เอกสารประกอบการจดโดเมน .or.th

 

สำหรับโดเมนที่จดใหม่ หรือการย้ายโดเมน กรณีโดเมน .com, .net, .org

โดเมนเนมที่จดใหม่ จะใช้เวลาประมาณ 4-12 ชั่วโมง และการย้ายโดเมน ใช้เวลาประมาณ 12-24 ชั่วโมงหรืออาจถึง 48 ชั่วโมงค่ะ

สำหรับโดเมน .co.th ,.in.th, .or.th ใช้เวลาประมาณ 4-24 ชั่วโมง

ได้แน่นอนค่ะ หากคุณมีโดเมนอยู่แล้ว และยังไม่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมน คุณสามารถ สั่งซื้อแพคเกจ เว็บไซต์สำเร็จรูป โดยยังคงใช้โดเมนเนมกับผู้ให้บริการายเดิม

มีโดเมนเนมอยู่แล้ว และอยากใช้บริการ ต่ออายุโดเมน (renewal domain) กับ เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC สามารถแจ้งย้ายโดเมน /Transfer domain ได้ที่นี่ค่ะ [คลิ๊กเพื่อแจ้งย้ายโดเมน] หรือติดต่อเรา โทร 02-968-2665

การย้ายโดเมน (transfer domain) ต้องการทำก่อนโดเมน หมดอายุ 7-10 วัน
กรณีที่ย้ายโดเมนไม่สำเร็จ จะต้องต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการโดเมนรายเดิมก่อน แล้วจึงแจ้งย้ายโดเมนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

 

กรณี registrar เดียวกัน จะใช้เวลาย้ายโดเมน ประมาณไม่เกิน 1 วันค่ะ แจ้งย้ายโดเมน

 

หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของโดเมน เช่น สถานที่ติดต่อ หรือ อีเมล์ ของผู้ดูแลโดเมน Technical contact / Administrative contact หรือ DNS โดยระบบ จัดการโดเมน (manage domain)

ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลโดเมน โดยตรงกับ ฐานข้อมูลของ Registrar โดยใช้รหัสผ่านที่ เว็บไซต์สำเร็จรูป NineNIC.com แจ้งให้กับท่านผ่านทางอีเมล์ เมื่อท่านจดโดเมน โดยการแก้ไขดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 15-24 ชม. โดเมน จึงจะเป็นที่รู้จักทั่วไปในอินเตอร์เน็ต

แก้ไขโดเมน กรณีจดโดเมนกับ webnic
กรณีจดโดเมนกับ WebNIC สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ http://www.modifydomainnames.com


แก้ไขโดเมน กรณีจดโดเมนกับ tucows opensrs

กรณีจดโดเมนกับ TUCOW registrar สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ http://manage.opensrs.net

แก้ไขโดเมน กรณีจดโดเมนกับ onlinenic
กรณีจดโดเมนกับ Onlinenic สามารถแก้ไขโดเมนได้ที่ http://www.onlinenic.modifydomainnames.com

ตรวจสอบโดเมน เช็คโดเมน ,whois domain
โดยตรวจสอบเช็คข้อมูลการ จดโดเมน ได้ที่นี่

ตรวจสอบโดเมน (WHOIS domain)

จัดการโดเมนเนม .th ,manage domain .th
แก้ไขโดเมน .th เช่น โดเมน .co.th, .ac.th, .in.th, .or.th เป็นการยืนยันด้วยอีเมล์ของผู้จดทะเบียนโดเมน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อแก้ไขโดเมน .th ได้ที่นี่ค่ะ


แก้ไขโดเมน.TH

คุณสามารถต่ออายุโดเมนได้ตลอดเวลาโดยมีระยะเวลาล่วงหน้าสูงสุด ไม่เกิน 10 ปี ค่ะ

หากคุณไม่ได้ต่ออายุโดเมน จนโดเมนหมดอายุลง คุณอาจจะเสียสิทธิในการถือครองโดเมนเนมนั้น และไม่สามารถดำเนินการใดๆ กับโดเมนนั้น (เช่น ไม่สามารถย้ายโดเมนเนม หรือแก้ไขโดเมน

 

หลังจากที่โดเมนหมดอายุ ระบบจะมีการจองโดเมน หรือ Hold domain name ไว้ประมาณ 60 วัน ซึ่งคุณสามารถ ต่ออายุโดเมน ภายใน 60 วันนี้ โดยต้องต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการจดโดเมนรายเดิม
หลังจากต่ออายุโดเมน โดเมนเนมก็จะใช้งานได้ต่อไป

หากเกินกำหนด 60 วันแล้ว ไม่มีการต่ออายุโดเมน โดเมนเนมจะถูกปล่อยจากการจอง และใครก็ได้สามารถจะจดทะเบียนโดเมน นั้น
 

สมาชิกสามารถติดต่อกับงานบริการลูกค้า โทร 02-968-2665 หรือแจ้งประสงค์ในการต่ออายุโดเมน (หากยังต่ออายุได้) โดยอีเมล์ถึงเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : support@ecomsiam.com เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จะแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระให้กับท่านค่ะ สำหรับโดเมนเนมที่หมดอายุลง คุณสามารถเช็คข้อมูลโดเมน ได้ที่ Whois
 

เมื่อโดเมนหมดอายุ คุณจะต้องต่ออายุโดเมนเนม ภายในประมาณ 45 วัน

หากไม่มีการต่ออายุโดเมนภายในระยะเวลา 45 วัน โดเมนจะถูกปล่อย บาง Registar อาจให้ท่านจ่ายค่าต่ออายุโดเมน ในราคาสูง (ประมาณ 200$)
 
จากนั้นอีก 30 วัน ถ้าโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุ
ในระหว่างเวลาที่กำหนด โดเมนเนมจะถูกลบภายใน 6 วัน สำหรับโดเมนเนม .com/.net และถูกลบภายใน 5 วันสำหรับโดเมนเนม .org

คุณสามารถ ตรวจสอบโดเมนเนม (WHOIS domain) ได้ที่นี่ค่ะ

whois domain เช็คโดเมน

 

(1) การย้ายโดเมน กรณีทั่วไป

(TLD : Top Level Domain เช่น โดเมน .com /.net/.org/.biz/.us/.info/)
 

(2) จะย้ายโดเมนได้เมื่อโดเมนเนมนั้นถูกปลดล็อกแล้ว (unlock domain)

สำหรับโดเมน .com/.net/.org จะต้องติดต่อขอย้ายโดเมน กับผู้ให้บริการจดโดเมน เดิมก่อน ซึ่งจะมีการยืนยันทางอีเมล์โดย administrative Contact อนุญาติให้ย้ายโดเมนได้

ซึ่งกระบวนการย้ายโดเมนนี้จะได้รับ

(3) การยืนยันหรือ Verify ไปที่ Registar เดิมกับ Registar รายใหม่

โดยยืนยันด้วย authorization key

ย้ายโดเมน

เมื่อจดโดเมนเนมเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเปลี่ยน "ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม" ได้

โดยโดเมนที่จดโดเมนใหม่ มีระยะเวลาจดโดเมนเนม ผ่านไปแล้ว 60 วัน การย้ายโดเมนเนมพร้อมกับต่ออายุโดเมนเนม กับผู้ให้บริการโดเมนรายใหม่ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลโดเมนได้ที่นี่ค่ะ /whoisdomain

 

การย้ายโดเมนไปยังผู้ให้บริการโดเมนรายอื่น เรียกว่า "Domain transfer"

มีขั้นตอนดังนี้

(1) ตรวจสอบและค้นหาโดเมน

โดยต้องมั่นใจว่า อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ (Administrative contact email) ที่อยู่ใน whois นั้นถูกต้อง
 

(2) ขอข้อมูล EPP code ของโดเมนเนม

(transfer authorization (EPP) code)
 

(3)ถ้าสถานะโดเมนเนม เป็น registrar lock

ให้ทำการปลดล๊อคโดเมนเนม (unlock domain) โดยแจ้งกับผู้ให้บริการจดโดเมนเนม
 

(4) ผู้ให้บริการจดโดเมน ฝั่งผู้รับย้ายโดเมน จะสั่ง ย้ายโดเมนให้

โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมน 1 ปี
 

(5) รออีเมล์จากทั้ง 2 ฝั่งคือจาก ผู้ให้บริการจดโดเมนรายเดิม และผู้ให้บริการโดเมน ฝั่งผู้รับย้าย และยืนยันการ ย้ายโดเมน

โดยทำตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้ง

ระยะเวลาการย้ายโดเมน ใช้เวลาประมาณ 1-4 วัน
หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับารย้ายโดเมน สามารถติดต่อเรา เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com หรือ nienic.com โทร 02-968-2665 หรือแจ้งความต้องการโดยอีเมล์ถึงเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า : support@ecomsiam.com ค่ะ

ติดต่อเรา

หากเราได้รับอีเมล์ แจ้งเตือนที่มีข้อความ แจ้งให้ต่ออายุโดเมนเนม

จากผู้ให้บริการจดโดเมน หรือคนที่เราไม่รู้จัก ซึ่งมีเนื้อหาให้ต่ออายุโดเมน หรือย้ายโดเมน

 

ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกย้ายโดเมน หรือถูกขโมยโดเมน ไปยัง registrar อื่น ...

เมื่อได้รับอีเมล์ ควรตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่ติดต่อเรา คือ "ผู้ให้บริการจดโดเมนเนมจริงๆ ของเราหรือไม่ใช่" โดยดูจากอีเมล์ที่ส่งมาถึงเรา

 

ควรสอบถามกลับไปยัง "ผู้ให้บริการโดเมน" ที่จดทะเบียนให้กับเราโดยตรง โดยไม่ต้องตอบหรือสนใจอีเมล์ดังกล่าว หากเราไม่ได้มีความประสงค์จะ ย้ายโดเมน

ในการรักษาความปลอดภัยของโดเมนที่เราจดทะเบียน

มีขั้นตอนดังนี้ค่ะ
 

(1) ท่านควรใช้รหัสผ่าน หรือ password ของโดเมนเนม ที่จดจำหรือเดาได้ยาก


(ควรใช้รหัสผ่าน เป็นตัวเลขร่วมกับตัวอักษร ) และควรจดจำรหัสผ่านของคุณ โดยไม่บอกรหัสผ่านนี้กับใคร
 

(2) ใช้อีเมล์ของเจ้าของโดเมนเนม คือ Administrative contact ที่ใช้งานได้ (active)

 

(3) เพื่อความปลอดภัยของโดเมนคุณควรทำการ Registrar-Lock

เพื่อป้องกันการย้ายโดเมนออก

Registrar-Lock หมายถึง สถานะของโดเมน ที่สามารถใช้ได้ (Domain Active )

แต่ โดเมนเนมนี้ ไม่สามารถถูกย้ายจากผู้ให้บริการจดโดเมนหนึ่ง ถึงผู้ให้บริการจดโดเมนรายอื่นได้ จนกว่าจะมีการปลดล็อกโดเมนเนมนั้น