Reliable Web hosting thailand

เว็บไซต์สำเร็จรูป / Our Data center


Web hosting server /Data center

Server and Web Hosting support by ecomsiam Data Center
Industrial-Grade Equipment for the Ultimate Performance and Reliability
 

ศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Ecomsiam Data Center)

แนะนำพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์และอีเมล์เซิฟท์เวอร์ ภายใต้การดูแลของเว็บไซต์สำเร็จรูปไทย Data Center ซึ่งเป็นบริการรับฝากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายหลักความเร็วสูงที่สมบูรณ์แบบ โดยมีพื้นที่จัดสรรเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งอยู่ที่ ศูนย์เครือข่ายกลางการให้บริการอินเตอร์แบบครบวงจร CAT-IDC ภายในอาคาร กสท โทรคมนาคม 30 ชั้น บางรัก โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย ความเร็วสูงของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

พร้อมทั้งมีเครือข่ายความเร็วสูง (Gigabit Backbone) ที่เชื่อมโยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่างๆ และระบบสำรองที่พร้อมที่จะทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ระบบหลักขัดข้องซึ่งรวมถึงระบบสำรองไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน พร้อมบริการให้คำปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสูงสุด...ด้วยศักยภาพของระบบที่ครบวงจร

สมบูรณ์แบบด้วยความปลอดภัยรอบด้าน No Downtime ด้วย SLA (Service Level Agreement) ที่ให้กับลูกค้าในระด้บ 99% โดยมีระบบ Redundant ในทุกๆส่วน 

มั่นใจเหนือกว่า..กับสุดยอดแห่งระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูง High Security ใน 2 ระดับ
1. Network Security : CAT-IDC ได้วางระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) ไว้ 2 ลำดับชั้น
- ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของ Hardware
- ชั้นที่ 2 เป็นส่วนของ Software

2. Policy Security : CAT-IDC มีระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
ตรวจจับผู้เข้า-ออกภายในศูนย์ฯ ด้วยระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ทั้งแบบ Proximity และ Fingerprint

แนะนำเว็บโฮสติ้ง /Web Hosting data center by เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic Data Center

พร้อมสรรพในทุกด้าน..สนองตอบได้ครบทุกระบบ

 

แนะนำเว็บโฮสติ้ง /Web Hosting data center by เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic Data Center

 

บันทึกและรายงานทุกการเคลื่อนไหว กับระบบบันทึกภาพ ระบบ CCTV

จะทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีความเคลื่อนไหวตามจุดที่ติดตั้ง อุปกรณ์ ตรวจจับอยู่ ระบบสามารถจะจัดเก็บข้อมูลได้นานที่สุด และสามารถตรวจดูตามจุดเคลื่อนไหวย้อนหลังได้ง่ายรวดเร็ว และสามารถเรียกดูภาพที่บันทึกผ่านทาง web ได้
มั่นใจได้สูงสุด กับระบบป้องกันอัคคีภัย

ใช้สารพิเศษในการดับเพลิง คือ FM-200 ที่ไม่เกิดปัญหากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีไฟไฟม้ มีการวางระบบหัวฉีดทั่วพื้นที่ สามารถตั้งค่าการดับเพลิงในแบบอัตโนมัติ(Auto) และแบบปกติด้วยมือได้ (Manual) ระบบดับเพลิงนี้จะมีตัวตรวจจับควันไฟส่งสัญญาณไปให้ตัวควบคุมฉีดสารดับไฟออก มา อุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อเป็นตัวเซ็นเซอร์เรียกว่า VESDA (Very Early Smoke Detector Apparatus)

  

จะฉุกเฉินขนาดไหน ก็ปลอดภัยยิ่งกว่า กับระบบไฟฟ้าสำรอง

นอกเหนือจากการมีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) และอุปกรณ์ Generator ของอาคารแล้ว ยังมีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS) ของศูนย์ฯ แยกต่างหากจากกันเพื่อรองรับการให้บริการโดยเฉพาะ
 

ใส่ใจในการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด กับระบบปรับอากาศและกระจายความเย็น

มีทั้งระบบ Cooling Tower และระบบ Water Cooled Chiller การกระจายความเย็นและใช้เทคนิคการปล่อยลมเย็นใต้พื้น
ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก CAT-IDC บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

 

แนะนำเว็บโฮสติ้ง /Web Hosting data center by เว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic Data Center

เยี่ยมชม Data center ของ เว็บไซต์สำเร็จรูปไทย.com ทาง YouTube